राष्ट्र गुरु समर्थ रामदास स्वामी

 – सौ. ममता गद्रे   ।। ‘जगामधे जगमित्र । जिव्हेपासी आहे सूत्र’ ।। “ज्ञानदेवे रचिला पाया । कळस झळके वरी  तुकयाचा त्यावरी भगवा फडकतो ।…