ગાંધીજી અને માતૃભાષા

 – અનિલ રાવલ “નિર્મલ” વર્ષ ૧૯૧૬. બનારસમાં હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયની સેન્ટ્રલ કૉલેજનો ઉદ્ઘાટન સમારંભ ઊજવાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ભારતભરની પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ ઉપસ્થિત હતી. એ વખતના વાઇસરોય પણ…

શિક્ષકનો અભિગમ

 – ભાણદેવજી • એ દિવસોમાં હું શ્રી અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરીમાં રહેતો હતો. નિત્યના ક્રમ પ્રમાણે સાંજના ભોજન પછી સમુદ્રકિનારે ફરવા ગયો હતો. એકલો જ કિનારે…