शब्द सामर्थ्य-6 ख, ग

  शब्द अर्थ ख खटना परिश्रम करना खनक जमीन खोदने वाला खर्व नाटा,सौ अरब खादक ऋणी खटाना निर्वाह करना खरदिमाग मूर्ख खल दुष्ट खादर नदी…