சுவாமி சின்மயானந்தாவின் வாழ்வும், பணியும்

✍ ராம ஜெயம் பாலகிருஷ்ணமேனன் எனும் இயற்பெயரைக் கொண்டு, அளவில்லா ஆர்வமும், எண்ணற்ற வினாக்களையும், மனதில் சுமந்து பயணித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், உலகம் முழுவதும் ஆன்மிக வேதாந்த கருத்துகளைப் பரப்பியும்,கல்விப் பணிகள் ஆற்றியும் அருந்தொண்டாற்றியவரே சுவாமி…