सुजाण पालक हो…

✍ शैलेश जोशी गाय म्हणजे आपली माता। अर्थातच देशी हं। जिच्या पाठीवर वशिंड (उंचवटा) असतो ती। जन्मतःच तिचे नामकरण होते। ती कधी कपिला, कधी नंदिनी तर…